ข้อมูลส่วนตัว
 

             ชื่อนายจิรเดช ป้อมทิม ชื่อเล่น เอ็กซ์ เกิดวันที่ 10 กันยายน 2532
อยู่ที่ บ้านเลขที่ 203/95หมู่ที่ 15ต. วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-220932 e-mail :
งานอดิเรก ชอบร้องเพลง เล่นตะกร้อ เล่นอินเตอร์เน็ต...

     

 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP