แหล่งซื้อของฝาก

        ตลาดโคกเดื่อ เป็นตลาดประจำอำเภอ ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เป็นที่แลกเปลี่ยนสินค้า และค้าขายสินค้าประจำชุมชน

        เมื่อเราเดินทางไปท่องเที่ยว หรือกลับบ้าน เราก็ควรที่จะมีของฝากติดไม้ติดมือ มาให้กับบุคคลที่รู้จักเพื่อเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆ และที่ขาดไม่ได้คือ สินค้า OTOP (One Tambon One Product) ที่จะมีให้ท่านเลือก ไม่ว่าจะเป็น ระดับ 2 ดาว หรือ 5 ดาว

        และสถานที่ที่เราจะแนะนำ คือ ตลาดโคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ที่นี่ จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ และขึ้นชื่อไว้จำหน่าย อาทิเช่น อาหารแปรรูปจากปลา เช่น ปลาร้า ที่สะอาด ผัก ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป สินค้า OTOP เช่น มะยมหยี น้ำพริกต่างๆ ผลไม้เผาดูดกลิ่น กล้วยฉาบ และอื่นๆ อีกมากมาย

 
   

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
 
SITEMAP