หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาชีพ
โบราณสถาน
หน่วยงาน
แนะนำร้านอาหาร
โรงเรียนในชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ
 
สภาพทั่วไป

พื้นที่: 256.7 ตร.กม
ประชากร: 34,515 (พ.ศ. 2543)
ความหนาแน่น:
134.5 คน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์:
60230
รหัสทางภูมิศาสตร์:
6006

สภาพภูมิศาสตร์
อำเภอเก้าเลี้ยวมีพื้นที่ 256.73 ตารางกิโลเมตร
คำขวัญ ประจำอำเภอ
"เก้าคุ้งคดเคี้ยว เก้าเลี้ยวเลื่องลือ ฝรั่งขึ้นชื่อ นับถือหลวงพ่อเฮง"

ด้านการคมนาคม
          1. ทางบก รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ,สถานีขนส่ง
          2. ทางน้ำ ท่าเรือขนส่งโดยสาร (ในสมัยก่อน) ท่าแพขนานยนต์ (ในสมัยก่อน)

   
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP