หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาชีพ
โบราณสถาน
หน่วยงาน
แนะนำร้านอาหาร
โรงเรียนในชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ
 
สถานที่ท่องเที่ยว
วังปลา
          

บริเวณหน้าวัดมหาโพธิเหนือติดกับแม่น้ำปิง มีการอนุรักษ์ปลามีปลาน้ำจืดท้องถิ่นอยู่ตามธรรมชาติมาอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดเป็นจำนวนมาก มาคอยรับอาหารจากผู้ใจบุญ และยังมีสวนหย่อมไว้คอยต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือน

ถ้ำลับแล

          อยู่ที่วัดเข้าดินใต้ถ้ำแห่งนี้ถูกปิดอยู่ด้วยหินขนาดใหญ่สองก้อนวางเรียงกันอยู่ ไม่มีใครสามารถเปิดออกได้ แต่เมื่อปี 2531 ปากถ้ำได้เปิดออกเองอีกครั้งหนึ่ง โดยปากถ้ำมีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ภายในมีห้องโถงขนาดใหญ่อยู่หลายห้อง ซึ่งสันนิษฐ่นกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของชาวลับแลในอดีต

วัดเขาดินใต้

          ประวัติความเป็นมา วัดเขาดินใต้ เดิมชื่อ วัดเขาดินเป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย อายุประมาณ 300 ปีเศษ ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ และอยู่ริมฝั่งด้านตะวันตกของแม่น้ำปิง ด้วยเหตุนี้เองจึงมีชื่อเต็มว้ "วัดพระหน่อธรนินทร์ ใกล้วารินคงคาราม" ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาโพธิใต้ ซึ่งถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกัน เพราะหลวงพ่อเฮงเป็นเจ้าอาวาสดูแลทั้ง 2 วัด

   
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP