หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
อาชีพ
โบราณสถาน
หน่วยงาน
แนะนำร้านอาหาร
โรงเรียนในชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้จัดทำ
 
หน่วยงาน
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว

ตั้งอยู่เลขที่ 269 หมู่ที่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60230
มีระยะทางห่างจาก ตลาดเก้าเลี้ยว 4 กม.
ตัวอำเภอเก้าเลี้ยวนั้นมีที่ตั้ง
- มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ 20 กม.
- มีระยะทางห่างจากอำเภอชุมแสง 19 กม.
- มีระยะทางห่างจากอำเภอบรรพตพิสัย 16 กม.
พื้นที่ตั้งเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ขนาดพื้นที่ 25 ไร่ เดิมเป็นที่ของโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
การเดินทาง:เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือ เดินทางออกจากอำเภอเมือง ปากน้ำโพ ขึ้ึ้นมาตามถนนสายนครสวรรค์-พิษณุโลก หมายเลข 117 เป็นระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตรก็จะถึง 4 แยกเก้าเลี้ยว เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก ไม่ถึง 800 เมตรก็จะถึง โรงพยาบาลแล้วครับ

- สถานีตำรวจ

-ที่ว่าการอำเภอ

-องค์การบริหารส่วนตำบล

   
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP