ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวอ่อน
OTOP
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
          ผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวอ่อน มีรสชาติอร่อย หอม หวาน สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูดและไม่เจือสี บรรจุในลูกมะพร้าวอ่อน ปริมาณการผลิต 2,500 ลูก/เดือน
ราคา ราคาขายส่งและขายปลีก 15 บาท
วัตถุดิบที่ใช้
วุ้น, มะพร้าวอ่อน, น้ำตาล

สถานที่จำหน่าย
          กลุ่มอาชีพเสริมวุ้นมะพร้าวอ่อน
หมู่ 2 บ้านบางม่วง ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ติดต่อ : นางสมคิด นาคอ่อน
โทร : 056 232989
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP