ภูมิปัญญาชาวบ้าน

          การอบสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาที่คนสมัยก่อนคิดค้นแล้วสืบทอดให้ลูกหลาน การอบสมุนไพรมีประโยชน์ต่อผู้อบอย่างมาก เพราะช่วยบำรุงโลหิต บรรเทาอาการเจ็บป่วย ปวดตามร่างกายและยังมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณ บำรุงเส้นผม ลดน้ำหนัก
แต่มีข้อเสียนคือผู้ที่เป็นโรคหอบ โรคหัวใจห้ามเข้าไปในห้องอบสมุนไพรเพราะอาจจะหมดสติและเสียชีวิตได้
การอบสมุนไพรเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งคนในตำบล และคนในตัวเมือง จากการสอบถามผู้ที่มาอบสมุนไพรมีบางท่านที่มาจากในเขตเทศบาล
           การอบสมุนไพรนี้อยู่ที่วัดเทพสามัคคีธรรม หมู่ที่ 12 ตำบลบางม่วงผู้ที่สนใจสามารถแวะมาใช้บริการได้ ทุกวัน เวลา11.00-20.00น.   ค่าใช้จ่ายแล้วแต่ศัทธาเงินที่ได้จะนำไปสร้างศาลาวัดใหม่
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP