หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สภาพภูมิศาสตร์
สภาพทั่วไป
แหล่งท่องเที่ยว
มรดกวัฒนธรรม
โบราณสถาน
สถานที่สำคัญของชุมชน
โรงเรียนของชุมชน
ทำเนียบผู้บริหารตำบลบ้านมะเกลือ
ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยงานของชุมชน
บุคคนดีเด่นในท้องถิ่น
อาชีพท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
คณะผู้จัดทำ
 
ประวัติความเป็นมา

     ตำบลบ้านมะเกลือ มีประวัติความเป็นมาของตำบล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ตั้งตามชื่อของกำนันคนแรกที่มาปกครองตำบลบ้านมะเกลือ คือ ขุนศรีมะเกลือคราม และตั้งตามลักษณะทางกายภาพ เพราะบริเวณนี้สมัยแรกมีต้นมะเกลือปกคลุมหนาแน่นมาก จึงเรียกว่า "บ้านมะเกลือ"
และได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากนางสำราญ แสงบัวแก้ว ซึ่งเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านมะเกลือมานานพอสมควร ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านมะเกลือว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากเท่าไรนักบริเวณที่อาศัยอยู่นั้นมีต้นมะเกลือขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นและคนที่ผ่านไปมาจึงเรียกหมู่บ้านนั้นว่า"บ้านมะเกลือ"
สภาพทั่วไปของตำบล
ตำบลบ้านมะเกลือตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมือง
คำขวัญตำบล
ฝรั่งหวาน น้ำตาลขาว สาว ๆ สวย
รวยน้ำใจ ตำบลบ้านมะเกลือ
สัญลักษณ์ประจำตำบล
ต้นมะเกลือ เป็นต้นไม้ประจำตำบล ซึ่งในอดีตมีต้นมะเกลือขึ้นหนาแน่นมากและปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Medium Size
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
SITEMAP