ยเส่สยว นรับสู่ตยน ยยยยยยยอ?ทำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ยินดีต้อนรับสู่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์
 

 

 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP