ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล

อาหารแปรรูป

ข้าวซ้อมมือ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ใช้ข้าวนาปี ปลอดสารพิษ เป็นข้าวที่ปลูกโดยไม่ต้องใช้ยาฉีดฆ่าแมลง

วัตถุดิบที่ใช้

ข้าวเปลือกปลูกเอง

กระบวนการผลิต
นำข้าวเปลือกที่เมล็ดแก่แล้วมาใส่ครกกระเดื่องตำเอาเปลือกออกแล้วฝัดด้วยกระด้ง เอาเปลือกและปลายข้าวออก จนเหลือแต่เมล็ดข้าวที่หุ้มด้วยเปลือกใน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน แล้วนำไปบรรจุถุงจำหน่าย

ผู้ผลิตกลุ่ม เเม่บ้านเกษตรกรดอนงาพัฒนา
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอนงาพัฒนา
142/1 หมู่ 5 บ้านดอนงา ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
ติดต่อ : นางน้ำค้าง แจ้งดี
โทร : 055-772130


อาหารแปรรูปจากผลไม้

ผลไม้กวน

กลุ่มสหกรณ์เเม่บ้านตำบลสลกบาตรได้ผลิตอาหารเเปรรูปขึ้นเพราะว่าในสลกบาตร
มีผลไม้ที่เกษตรกรปลูกมากมายเเละผลไม้ที่เกษตรกรปลูกนั้นเมื่อเวลาถึงฤดูกาลที่ผลไม้ชนิดนั้นออกมาก
ผลไม้จะมีราคาต่ำเเละบางทีอาจจะจำหน่ายไม่หมด กลุ่มเเม่บ้านจึงรวมตัวกันทำผลไม้กวน
นอกจากจะช่วยไม่ให้ผลไม้นั้นเสียเเล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเเละผู้ผลิตอีกด้วย

ผู้ผลิตกลุ่ม เเม่บ้านเกษตรกรดอนงาพัฒนา
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านดอนงาพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ติดต่อ : นางน้ำค้าง แจ้งดี
โทร :055-772130หัตถกรรม-เครื่องใช้


เนื่องจากตำบลสลกบาตรมีเศษวัสดุจากธรรมชาติมากมายทั้งผักตบชวาเเละวัสดุอื่นๆที่เหลือใช้ กลุ่มเเม่บ้านจึงคิดว่าน่าจะนำของที่มีอยู่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากดีบุก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากดีบุก เช่น พวงกุญแจ, แจกัน, ถ้วยเบียร์, จานโชว์, นาฬิกา, ที่เขี่ยบุหรี่, ไฟแช็ค, ขวดเหล้า เป็นต้น

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากดีบุก
55 หมู่ 1 บ้านเนินเหล็ก ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
ติดต่อ : นางเบญจมาพร เมฆปรีดาวงศ์
โทร : 01 5504837, 055 771722

ไม้กวาด

ผู้ผลิตกลุ่ม เเม่บ้านเกษตรกรดอนงาพัฒนา
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านดอนงาพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านดอนงา ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
ติดต่อ : นางน้ำค้าง แจ้งดี
โทร :055-772130


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP