โรงเรียนในชุมชน

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โรงเรียนเปิดสอนตั้งเเต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 -6


โรงเรียนรังษีวิทยา
เปิดสอนตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนศรีวรลักษณ์
เปิดสอนตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร
เปิดสอนตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวชิรนิติโสภณ
เปิดสอนตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวชิรสารศึกษา
เปิดสอนตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6


ไปดูรูปโรงเรียนกันเถอะนะ>>>


 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP