ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา / ทำสวน / ทำไร่
คนในตำบลสลกบาตรในสมัยก่อนส่วนใหญ่จะนิยมประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เนื่องจากภูมิศาสตร์ของพี้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชอย่างยิ่ง
ประกอบด้วยคนสมัยก่อนมีความรู้น้อยด้อยการศึกษาจึงไม่มีวิชาติดตัวทำให้ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรหารายได้เลี้ยงตนเองเเละครอบครัว


ค้าขาย
เป็นอีกอาชีพหนึ่งซึ่งสามารถสร้างรายได้ไม่น้อยเพราะว่าตำบลสลกบาตรนั้นถือว่าเป็นย่านการค้าของตำบลอื่นๆด้วย
ประกอบกับทำเลที่เหมาะสมกับการค้าขาย ถนนติดกับทางหลวงพหลโยธินเมื่อถึงหน้าเทศกาลรถต่างๆจะเเวะจอดที่
ตำบลสลกบาตรมากมายสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า แม่ค้าอย่างยิ่ง

รับจ้าง
เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถประกอบอาชีพโดยไม่ต้องไม่มีวุฒิการศึกษาใดๆ งานรับจ้างในตำบลสลกบาตรมีให้เลือก
ทำหลายประเภททั้งนี้ราคาค่าจ้างเเล้วเเต่ผู้จ้างเเละลูกจ้างจะเป็นผู้ตกลงกัน


รับราชการ
ในสมัยก่อนนั้นอาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่อยากเป็นเพราะมีความมั่นคงสูงเเต่ว่าคนสมัยก่อนยังมีการ
พัฒนาทางด้านการศึกษาน้อยกว่าในปัจจุบัน เเต่ในปัจจุบันอาชีพนี้มีการเเพร่หลายมากขึ้น เพราะประชาชนเริ่มได้ความรู้ทางการศึกษามากขึ้นอีกทั้งอาชีพนี้ยังีความมั่นคงอีกด้วย

กรรมกร
อาชีพนี้จะใช้เเรงงานส่วนใหญ่ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะด้อยโอกาสทางการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP