เส้นทางการคมนาคม


รถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากกรุงเทพใช้เส้นทาง ทางหลวงพหลโยธินระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร
รถประจำทาง/รถโดยสาร นั่งรถสายเหนือ กำเเพงเพชร ตาก พะเยา ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย
รถไฟ ขึ้นจากหัวลำโพงเเล้วลงสถานีรถไฟหนองปลิง จ.นครสวรรค์เเล้วขึ้นรถค่ายลงที่ศูนย์ท่ารถ
เเล้วขึ้นรถสายเหนือต่อมาลงที่สลกบาตร


ระบบสาธารณูปโภค

- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
- มีโทรศัพท์สาธารณะทุกซอย
- มีระบบวิทยุกระจายเสียงที่สามารถได้ยินทั้งตำบล
- การประปาเข้าถึงทุกที่
- มีการปรับปรุงเเละวางท่อน้ำเสียตลอดเวลา
- มีการปรับพื้นถนนคอนกรีต
- มีร้านสะดวกซื้อหลายสาขา
- มีโทรศัพท์บ้านต่อเข้าถึงทุกที่
- มีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP