่ตำบลสลกบาตรเเบ่งการปกครองออกเป็น 7 ชุมชนดังนี้

1.ชุมชนสี่เเยกพัฒนา
ตั้งอยู่สี่เเยกไฟสัญญานไฟจราจรฝั่งซ้ายมือทางไปสายบ่อถ้ำครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 1

2.ชุมชนโพธิ์ทองพัฒนา
ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนสลกบาตรพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ 7

3.ชุมชนร่วมใจพัฒนา
ตั้งอยู่บริเวณสี่เเยกสัญญานไฟจราจรฝั่งขวามือครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ 5

4.ชุมชนจอมทองพัฒนา
ตั้งอู่บริเวณศาลเจ้าพ่อจอมทอง

5.ชุมชนบ้านกลางร่วมใจ
งอยู่บริเวณสี่เเยกสัญญานไฟจราจรฝั่งขวามือครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ 2

6.ชุมชนชุมชนร่วมเจริญ
ห่างจากสี่เเยกสัญญานไฟจราจรประมาณ 2 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ 11

7.ชุมชนหงษ์ทองพัฒนา
ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดหงษ์ทองครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ 4


 
 
 
 
 
   
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
 
SITEMAP