อาชีพที่ใฝ่ฝัน
เลขที่1 ต้อม อยากเป็น วิศวกรรม
เลขที่ 2 ป็อปอยากเป็น วิศวกรรม
เลขที่ 3 ชิษณุพงศ์ อยากเป็น วิศวกรรม
เลขที่ 4 เอ็ม อยากเป็น ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่5 ก้อง อยากเป็น ครู
เลขที่6 ภาสอยากเป็น นักบิน
เลขที่7 แม็กอยากเป็น เภสัช
เลขที่8 นุอยากเป็น ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่9 แต้มอยากเป็น ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่10 โออยากเป็น นักกีฬาทีมชาติ
เลขที่11 เหมี่ยวอยากเป็น พยาบาลทหาร
เลขที่12 ตาล อยากเป็น ครู
เลขที่ 13 ออย อากเป็น เภสัช
เลขที่14 เนย อยากเป็น เภสัช
เลขที่ 15 บลูอยากเป็น ทันตแพทย์
เลขที่ 16 ปุ๋ยอยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 17 ติ๊กอยากเป็น ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่18 ครีมอยากเป็น นักวิจัย
เลขที่ 19 ส้มโออยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 20 ดาวอยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 21 กิ๊กอยากเป็น ครู
เลขที่ 22 เมย์ อยากเป็น นักกายภาพ
เลขที่ 23 เดือน อยากเป็น นักบัญชี
เลขที่ 24 แต้วอยากเป็น สัตวแพทย์
เลขที่ 25 ปอ อยากเป็น ตำรวจ
เลขที่ 26 มิ้น อยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 27 กิ๊บ อยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 28 จาอยากเป็น นักบัญชี
เลขที่ 29 นำอยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 30 นิวอยากเป็น ครู
เลขที่ 31 เอ อยากเป็น หมออนามัย
เลขที่ 32 กุ้ง อยากเป็น นักกายภาพ
เลขที่ 33 นิวอยากเป็น ครู
เลขที่ 34 จุ๋ม อยากเป็น สัตวแพทย์
เลขที่ 35 ยุ้ย อยากเป็น นักบัญชี
เลขที่ 36 นิว อยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 37 อ๊อด อยากเป็น พยาบาล
เลขที่ 38 กวางอยากเป็น นักเคมี
เลขที่ 39 ใหม่ อยากเป็น พยาบาล

 
 
 
 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP