แหล่งศึกษาหาความรู้
ห้อง5/2มีสถานที่ศึกษาหาความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องไอทีซึ่งที่นี่ก็มีหนังสือให้อ่านมากมายไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร
นังสือพิมพ์ คอมพิวเตอร์ซึ่งก็ทำให้เราได้เข้าไปศึกษากัน และก็ยังมีห้องแนะแนวที่มีหนังสือเกี่ยวกับมหาลัยและคณะต่างๆที่เราจะเลือกเข้าไปศึกษาด้วย
แล้วก็ยังมีห้องดาวรุ่งที่ให้เราได้ยืมหนังสือไปอ่านอีกและที่ชั้น 4หมวดสังคมก็ยังมีของที่หายากให้เราได้รู้จัก และในห้องชีววิทยาก็ยังมีเกี่ยวกับสัตว์ที่ดองไว้ให้
เราได้ศึกษากันในโรงเรียนมีสถานที่ที่ให้พวกเราได้ศึกษาหาความรู้อีกมากมาย

 
 
 
 
 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP