หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ท่องเที่ยว
เทศกาลงานประเพณี
ข้อมูลการเดินทาง
ของฝาก
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
หน่วยงานราชการ
ผู้จัดทำ
อาจารย์ที่ปรึกษา
 

จังหวัดนครสวรรค์
เมืองปากน้ำโพ
เป็นตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นทางผ่านของเส้นทางภาคเหนือ มีสถานที่สำคัญมากมายอาทิเช่น อุทยานสวรรค์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลเจ้าแม่หน้าผา ฯลฯ
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP