พระองค์คือผู้ให้ เพื่อปวงไทยได้อยู่ดี
ร่มเย็นเป็นสุขศรี ดังพระราชปรารถนา
  ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ท้นองค์ราชา
สายพระเนตรเปี่ยมเมตตา ทอดลงมาด้วยห่วงใย
  โอบเอื้อพสกนิกร ทุกคราร้อนวิกฤติใด
ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ช่วยแก้ไขให้ผ่อนคลาย
  ปรัชญาความพอเพียง คุณธรรมเที่ยงเลี้ยงใจกาย
ดำริพระฤๅสาย ดำรงในทางสายกลาง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาไว้เป็นแบบอย่าง
ให้คนพบหนทาง พ้นไปจากความยากจน
  ศิระน้อมอภิวาท วโรกาสมหามงคล
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าี่ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
( จังหวัดนครสวรรค์)
**ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนยิ่งยืนนาน> **       ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ด้วยพระบารมีขอให้ประเทศชาติผ่านพ้นโพยภัยทั้งหลายทั้งปวง**     ***ข้าพระพุทธเจ้าในนาม นักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม***


หน้าหลัก
พระราชประวัติ
  พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา  
  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย  
  พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ  
  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  
  พระราชดำรัส  
  แนวพระราชดำริด้านการป่าไม้  
  พระราชกรณียกิจในด้าน IT  
  ตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
  โครงการฝนหลวง  
  ในหลวงกับการศึกษาไทย  
  เศรษฐกิจพอเพียง  
  คณะผู้จัดทำ  
     

พระราชพิธีกาญจนาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๕.๓๐ น.
พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ณ วัดอรุณราชวราราม
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๕.๐๐ น.
การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพ ของกองทัพไทย ณ บริเวณถนนราชดำเนินจากท้องสนามหลวง ถึงลานพระราชวังดุสิต
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๙.๓๐ น.
งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๗.๐๐ น.
คณะทูตานุทูตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๖.๓๐ น.
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระสงฆ์ ๕๙ รูป ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๐.๐๐ น.
พระราชพิธีบวงสรวงอดีตพระมหากษัตริย์ และเสด็จออกมหาสมาคม พระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ พลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง
วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙, เวลา ๑๖.๓๐ น.
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน และพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ ๘ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก http://www.kanchanapisek.or.th


 

 
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูิทิศ มัชฌิม
SITEMAP