พระองค์คือผู้ให้ เพื่อปวงไทยได้อยู่ดี
ร่มเย็นเป็นสุขศรี ดังพระราชปรารถนา
  ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ท้นองค์ราชา
สายพระเนตรเปี่ยมเมตตา ทอดลงมาด้วยห่วงใย
  โอบเอื้อพสกนิกร ทุกคราร้อนวิกฤติใด
ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ช่วยแก้ไขให้ผ่อนคลาย
  ปรัชญาความพอเพียง คุณธรรมเที่ยงเลี้ยงใจกาย
ดำริพระฤๅสาย ดำรงในทางสายกลาง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาไว้เป็นแบบอย่าง
ให้คนพบหนทาง พ้นไปจากความยากจน
  ศิระน้อมอภิวาท วโรกาสมหามงคล
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าี่ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
( จังหวัดนครสวรรค์)
**ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนยิ่งยืนนาน> **       ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ด้วยพระบารมีขอให้ประเทศชาติผ่านพ้นโพยภัยทั้งหลายทั้งปวง**     ***ข้าพระพุทธเจ้าในนาม นักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม***


หน้าหลัก
พระราชประวัติ
  พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา  
  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย  
  พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ  
  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  
  พระราชดำรัส  
  แนวพระราชดำริด้านการป่าไม้  
  พระราชกรณียกิจในด้าน IT  
  ตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
  โครงการฝนหลวง  
  ในหลวงกับการศึกษาไทย  
  เศรษฐกิจพอเพียง  
  คณะผู้จัดทำ  
     

พระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
และพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสตอบแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๘
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนาม ของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๗
วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแก่คณะบุคคล ที่มาเข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)
วันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชดำรัส พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๔๖
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ (ฉบับไม่เป็นทางการ)

 

 


 

 

 

 
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูิทิศ มัชฌิม
SITEMAP