พระองค์คือผู้ให้ เพื่อปวงไทยได้อยู่ดี
ร่มเย็นเป็นสุขศรี ดังพระราชปรารถนา
  ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ท้นองค์ราชา
สายพระเนตรเปี่ยมเมตตา ทอดลงมาด้วยห่วงใย
  โอบเอื้อพสกนิกร ทุกคราร้อนวิกฤติใด
ทรงเป็นศูนย์รวมใจ ช่วยแก้ไขให้ผ่อนคลาย
  ปรัชญาความพอเพียง คุณธรรมเที่ยงเลี้ยงใจกาย
ดำริพระฤๅสาย ดำรงในทางสายกลาง
  เกษตรทฤษฎีใหม่ พัฒนาไว้เป็นแบบอย่าง
ให้คนพบหนทาง พ้นไปจากความยากจน
  ศิระน้อมอภิวาท วโรกาสมหามงคล
ถวายชัยเฉลิมพระชนม์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าี่ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 4
( จังหวัดนครสวรรค์)
**ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนยิ่งยืนนาน> **       ** ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน ด้วยพระบารมีขอให้ประเทศชาติผ่านพ้นโพยภัยทั้งหลายทั้งปวง**     ***ข้าพระพุทธเจ้าในนาม นักเรียนชั้น ม.5/4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม***


หน้าหลัก
พระราชประวัติ
  พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา  
  พระราชกรณียกิจด้านการแพทย  
  พระราชกรณียกิจด้านต่างประเทศ  
  พระราชพิธีกาญจนาภิเษก  
  พระราชดำรัส  
  แนวพระราชดำริด้านการป่าไม้  
  พระราชกรณียกิจในด้าน IT  
  ตราสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
  โครงการฝนหลวง  
  ในหลวงกับการศึกษาไทย  
  เศรษฐกิจพอเพียง  
  คณะผู้จัดทำ  
     
พระราชกรณียกิจ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
พระราชกรณียกิจด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

          โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นประมุขของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อเป็นการเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างประเทศไทย กับบรรดามิตรประเทศเหล่านั้น ที่มีความสัมพันธ์อันดีอยู่แล้ว ให้มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทรงนำความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทย ไปยังประเทศต่างๆ นั้นด้วย ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างไกลมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างมหาศาล และประเทศต่างๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีนั้น มีดังนี้

  H.M.K picture  

 • เวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรก ในรัชกาลปัจจุบัน
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๘-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๓
 • สหภาพพม่า ระหว่างวันที่ ๒-๕ มีนาคม ๒๕๐๓
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๐๓
 • อังกฤษ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๐๓
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ สิงหาคม ๒๕๐๓
 • สวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒ช-๓๑ สิงหาคม ๒๕๐๓
 • เดนมาร์ก ระหว่างวันที่ ๖-๙ กันยายน ๒๕๐๓
 • นอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กันยายน ๒๕๐๓
 • สวีเดน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓
 • นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๓
 • เบลเยี่ยม ระหว่างวันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ ตุลาคม ๒๕๐๓
 • ลักเซมเบอร์ก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๓
 • เนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ ตุลาคม ๒๕๐๓
 • สเปน ระหว่างวันที่ ๓-๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
 • สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕
 • สหพันธรัฐมลายา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๕
 • นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ สิงหาคม ๒๕๐๕
 • ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๒๖ สิงหาคม - ๑๒ กันยายน ๒๕๐๕
 • ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๖
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๐๗
 • สาธารณรัฐเยอรมัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
 • สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
 • อิหร่าน ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๑๐
 • สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๐ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งที่สอง
 • แคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๑๐
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๘-๙ เมษายน ๒๕๓๗

          เมื่อเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ แล้ว ก็ได้ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ที่เป็นประมุขของประเทศต่างๆ ที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน และบรรดาพระราชอาคันตุกะทั้งหลาย ต่างก็ประทับใจในพระราชวงศ์ของไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างทั่วหน้า
ที่มา : เครือข่ายกาญจนาภิเษก   http://www.kanchanapisek.or.th

 
จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/4 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูิทิศ มัชฌิม
SITEMAP