ประวัติความเป็นมา
สถานที่ราชการและสถานที่ทั่วไป
สถานศึกษาในชุมชน
อาชีพหลักในชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน
การคมนาคม /ข้อมูลสภาพถนน
วัดในชุมชน
สินค้า OTOP
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองเบน
คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ให้คำปรึกษา

 

 

ประวัติ หนองเบน (ย่อ)

หนองเบนเมื่อสมัยโบราณยังเป็นแค่ชุมชนเล็กๆมีชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งชุมชนอยู่ที่แห่งนี้ และยังได้ตั้ง ศาลเจ้าขึ้นบริเวณหลังตลาดติดกับโรงสีข้าว เมื่อมีชาวไทยเชื้อสายจีนเข้ามาอยู่มากๆ ก็มีแลกเปลี่ยนสินค้ากันเกิดขึ้น จึงเกิดเป็นตลาดสดหนองเบนและเมื่อสมัยโบราณ หนองเบนจะ เป็นหนองน้ำขนาดกลางเมื่อฝนตกน้ำจะท่วม แต่เมื่อความเจริญเข้ามาหนองน้ำได้หายไปนี่เป็น ที่มาของบ้านหนองเบน
ที่มาของข้อมูล จากผู้เฒ่าคนชราในพื้นที่ และหนังสืออ้างอิง
ตลาดหนองเบน
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP