ประวัติความเป็นมา
สถานที่ราชการและสถานที่ทั่วไป
สถานศึกษาในชุมชน
อาชีพหลักในชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน
การคมนาคม /ข้อมูลสภาพถนน
วัดในชุมชน
สินค้า OTOP
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองเบน
คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ให้คำปรึกษา

 

 

สถานที่ราชการในชุมชน
1.สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ (สาขาหนองเบน)

2.หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข

3.ธนาคารนครหลวงไทย

4.สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 1

สถานที่ทั่วไป

1.สวนเฉลิงพระเกียรติ

1. สวนเฉลิมพระเกียรติ สร้างถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาด 72 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2542 เป็นสวนสาธารณะที่ใช้ในการพักผ่อนและลานกีฬา และเป็นลานพิธีงานต่างๆ เช่นงานวันพ่อ วันแม่ วันลอยกระทง วันเด็ก และวันพิธีอีกมากมาย ข้างกันนั้นเป็น ห้องฟิตเนตไว้สำหรับให้ประชาชนได้ ้ออกกำลังกาย อยู่ในส่วนของสำนักงานบรรเทาสาธารณะสุขหนองเบน (เทศบาลตำบลหนองเบน)

2.ตลาดเอื้ออารี

 

 

 

 


2.ตลาดเอื้ออารี
เป็นตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ อาหารทะเลของภาคเหนือ และยังมีโรงงานแว็กส้มที่ใหญ่ที่สุด ของภาคเหนือ ตอนล่าง กำหนดเวลาของการตั้งตลาด วันพุธจะเป็นตลาดคลองถม วันศุกร์จะเป็นตลาดโบ้เบ้ วันอาทิตย์จะเป็นตลาดนัดตอนเช้า

ต่อไป

 

 

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP