ประวัติความเป็นมา
สถานที่ราชการและสถานที่ทั่วไป
สถานศึกษาในชุมชน
อาชีพหลักในชุมชน
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบน
การคมนาคม /ข้อมูลสภาพถนน
วัดในชุมชน
สินค้า OTOP
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองเบน
คณะผู้จัดทำ / อาจารย์ให้คำปรึกษา

 

 

สินค้า OTOP

รหัสผลิตภัณฑ์ :600115-C503

ผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะ (ถั่วแดง)

รายละเอียด : ขนมเปี๊ยะ ไส้ถั่วแดง ( 19847)

ราคาขาย : 35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มขนมหม้อแกงลูกชายแม่กุหลาบ 105-7 หมู่ 15 บ้านตลาดหนองเบน ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
ติดต่อ : นาย ศิลปชัย มาฤาษี
โทร : 0-1707-5655

  ขนมเปี๊ยะ (ถั่วเหลือง)

 

รหัสผลิตภัณฑ์ :600115-C501

ผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะ (ถั่วเหลือง)

รายละเอียด : ขนมเปี๊ยะ ไส้ถั่วเหลือง ( 19847)

ราคาขาย : 35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มขนมหม้อแกงลูกชายแม่กุหลาบ 105-7 หมู่ 15 บ้านตลาดหนองเบน ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
ติดต่อ : นาย ศิลปชัย มาฤาษี

 

 

ขนมเปี๊ยะ (มะพร้าวใบเตย)

 

รหัสผลิตภัณฑ์ :600115-C502

ผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะ (มะพร้าวใบเตย)

รายละเอียด : ขนมเปี๊ยะ ไส้มะพร้าวใบเตย ( 19847)

ราคาขาย : 35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มขนมหม้อแกงลูกชายแม่กุหลาบ 105-7 หมู่ 15 บ้านตลาดหนองเบน ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
ติดต่อ : นาย ศิลปชัย มาฤาษี
โทร : 0-1707-5655

 

ขนมโมจิ (ทุเรียน+ไข่เค็ม)

 

รหัสผลิตภัณฑ์ :600115-C001

ผลิตภัณฑ์ : ขนมโมจิ (ทุเรียน+ไข่เค็ม)

รายละเอียด : ขนมโมจิ ไส้ทุเรียน+ไข่เค็ม ( 19847)

ราคาขายส่ง : 28 บาท

ราคาขายปลีก : 35 บาท

ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มขนมหม้อแกงลูกชายแม่กุหลาบ 105-7 หมู่ 15 บ้านตลาดหนองเบน ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
ติดต่อ : นาย ศิลปชัย มาฤาษี
โทร : 0-1707-5655

 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medurm
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP