ประวัติความเป็นมา


                    ตำบลมหาโพธิ มีเรื่องเล่าต่อมาว่าราวสมัยอยุธยาตอนต้น พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือพระที่นั่งขึ้นไปทางเหนือมีขุนนางชั้นผู้ใหญ
่พร้อมด้วยข้าทาสบริวารติดตามขบวนเรือผ่านตำบลและเมืองต่างๆเรื่อยมาอยู่หลายวันครั้นอยู่มาวันหนึ่งเรือพระที่นั่งเกิดเกยตื้นทำอย่างไรก็ไม่หลุด พระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากเรือหลุดจากการเกยตื้นได้จะทรงสร้างวัดให้เมื่อสิ้นสุดคำอธิษฐานเรือก็หลุดแล่นต่อไปได้พระองค์ทรงแปลก
พระทัยยิ่งนัก จึงให้เรือเทียบฝั่งทางด้านทิศตะวันตก เมื่อเสด็จขึ้นฝั่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นโพธิ์ใหญ่พบอักษรจารึกติดอยู่กับต้นโพธิ์ เมื่อพระองค์เสด็จกลับพระราชวังแล้วจึงรับสั่งให้สร้างวัดณ ที่แห่งนั้น ประชาชนจึงเรียกว่า "วัดบน" เวลาล่วงเลยไปแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินใหม
่แล้วตั้งชื่อบ้านเรือนที่อยู่แถบริมน้ำนั้นว่า" บ้านศรีมหาโพธิ" ต่อมาเรียกกร่อนลงเหลือเพียง มหาโพธิ(มหาโพด) จนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 


SITEMAP