วัดมหาโพธิใต้้

            

ประวัติวัดมหาโพธิใต้

                            วัดมหาโพธิใต้เป็นวันที่เก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์และเคยเป็นวัดรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตส่วนการก่อสร้างนั้นซึ่งคนรุ่นหลัง
ไม่ทราบแน่ชัด   เพราะหลักฐานต่างๆ ถูกกลบเลือนหมด ว่าสร้างมาตั้งแต่   พ.ศ. เท่าไร     แม้แต่จะถามผู้เฒ่าผู้แก่อายุ ๗๐ – ๘๐ ปี     ก็ไม่ทราบ ผู้เขียนเลยไม่รู้จะไปถามใคร แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังพอสันนิษฐานได้ในรูปลักษณะของ โบสถ์ วิหาร ซึ่งเป็นของเก่าว่าสร้างในสมัยใด ผู้เขียนพอได้ใจความว่า
วัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ เป็นวัดตั้งอยู่ริวแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา  ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ ๑๔ กิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอ ๔ กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกไปได้ทั้งทางบกและทางน้ำตามหลักฐานวัดนี้สร้างมาแล้ว ๓๒๗ ปี ประมาณ พ.ศ. ๒๑๙๙ ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยายุคหลัง เพราะในสมัยนี้ก็มีสมเด็กพระนารายมหาราชได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดเป็นอย่างมาก การสร้างวัดในสมัยนั้น เช่น โบสถ์ วิหาร ลักษณะมีฐานโค้งเป็นที่นิยมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งวัดมหาโพธิใต้ เช่นโบสถ์วิหารมีลักษณะฐานโค้ง อย่างเดียวกับสมัยนั้น จึงสันนิษฐานว่า วัดมหาโพธิใต้ได้เริ่มสร้างมาในสมัยอยุธยา

ส่วนเจ้าอาวาสที่ทำหน้าที่ปกครองวัด นับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาไม่มีใครทราบแน่ แต่มาทราบในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คือ พ.ศ. ๒๓๖๙ สมัยนั้นมีหลวงพ่อธูป เมื่อหลวงพ่อธูปมรณะ มีหลวงพ่อพระครูหวาได้มาเป็นเจ้าอาวาสปกครองดูแลวัดต่อ สมัยหลวงพ่อพระครูหวาได้ไปสร้างวัดครึ่งวัดหนึ่ง ซึ่งเป็นวัดตรงข้ามชื่อวัดเขาดินใต้ ในราว ร.ศ. ๕๖ พระครูหวามรณะแล้ว มีหลวงพ่อทัพ หลวงพ่อปาน มาหลวงพ่อเฮง อสจารย์เทียบ อาจารย์ทา อาจารย์สมปอง อาจารย์น้อย ดังแผนที่การปกครองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา - กรุงรัตนโกสินทร์

  

 

 

 

 

 

 


SITEMAP