หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ท่องเที่ยว
หน่วยงานในชุมชน
อาชีพในชุมชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTop
สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผา
การทำเครื่องปั้นดินเผา
สินค้า OTop
ประเพณีในชุมชน
แผนที่การเดินทาง
ศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
 

การทำเครื่องปั้นดินเผา

1.เตรียมดินไว้

2.นำดินมาปั้นเป็นทรงกระบอก

3.คนที่ปั้นประคองดินไว้ตามรูปร่างที่เราต้องการ

4.แกะลายตามที่เราต้องการ

5.แกะลายแล้วนำเครื่องปั้นดินเผาไปอบ


เมื่ออบเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางจำหน่ายได้ราคาและส่งออกนอกในการเป็นสินค้าotop เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนไทย

ของเรา อย่างแพร่หลาย

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP