หน้าแรก
ประวัติบ้านหนองนมวัว
อาณาเขตพื้นที่
อาชีพ
สถานที่ราชการ
แหล่งสักการะบูชา
ร้านอาหารขึ้นชื่อ
สินค้า โอ-ท็อป
ประเพณีสำคัญ
บุคคลดีเด่น
กิจกรรมในชุมชน
ปัญหาในชุมชน
จำนวนประชากร
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ
  ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดในชุมชน ของบ้านหนองนมวัวที่สำรวจมา
ก็มี เด็กในชุมชน อายุตั้งแต่ 7-11 ปี เด็กเริ่มมีการสูบบุรี่

และดื่มของมึนเมา แต่ที่น่าเป็นห่วงมาก มีเรื่องคือ การทะเลาะวิวาท
และเรื่องชู้สาว ผลการสำรวจที่ผ่านมา ในตำบลหนองนมวัว
เด็กผู้หญิงมีการเสียตัว ตั้งแต่อายุ 11-18 ปีขึ้นไป
ในรอบปีที่ผ่านมาหรือผลที่รวมมา ได้พบผู้หญิงตั้งท้องก่อนวัยอันควร
ประมาณ 3-11คนหรือมากกว่านั้น
ส่วนผู้ชาย ก็ มีการขึ้นโรงขึ้นศาลสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบก็จะมีการซิ่งรถ
แต่ที่หนักไปกว่านั้นก็จะเป็นการทะเลาะวิวาทจนถึงค้ายาบ้าเลย แต่ปํญหาทางเรื่องการเงินก็มีอยู่พอควรเคยมีประวัติว่า
มีครอบครัวหนึงทะเลาะกันเรื่องเงินจนถึงลงไม้ลงมือกันเลย
แต่ผลที่ตามมาก็เป็นลูกที่ต้องเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีเอาไว้
และผลที่ตามมาในพายหลังก็คือสังคมมีปํญหา
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medum
สร้างสรรโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ปี่การศึกษาที่ 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
SITEMAP