เรามาดูหน้าตาของแต่ละคนดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

นาย ธรรมรงค์ ปัสตัน

นาย ฉัณฐณะ สุวรรณเขตต์

นาย นายภาณุวัฒน์ พุกเนียม

นาย กฤษณะ สังข์ทรัพย์

นาย ศักดา ยอดหาญ

นาย ศรีนคร หมื่นเอม

นาย สุรเดช นรภักตร

นาย นัฐวุฒิ สวัสดิ์ผล

นาย บัญชา พระสำเริง

นาย วสันต์ ขันทองดี

นาย วิเชษฐ์ เกษสำโรง

นาย ทรงวุธ ฤทธิ์เดช

นาย วสันต์ บุญทะจิตต์

นาย ศรัณย์ วรรณสุทธิ์

นาย ประสูติ ตาลยิ้ม

นาย พงศธร ตู๋ปาน

นาย ศรัณย์ วาดทิม

นาย สุกิจ พุทธจันทร์

 
   


เว็บไซค์นี้ แสดงผลได้ดีบน ความละเอียด 800x600 Text size Medium
สร้างสรรโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/8 ปีการศึกษา 2549
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000


SITEMAP