กระทรวงวัฒนธรรม ไม่ปลื้มชุดนักศึกษา.หญิง-ชาย จี้มหาวิทยาลัยเข้มงวด  

          เมื่อวานนี้นี้ (4 ธ.ค.) คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาหญิงในปัจจุบัน ว่า นักศึกษาหญิงในหลายมหาวิทยาลัยใส่เสื้อในลักษณะรัดรูป แขนกุด กระโปรงต่ำกว่าเอว และสั้น จนกลายเป็นแฟชั่น เห็นแล้วไม่สบายใจ เป็นห่วง เพราะการที่แต่งกายไม่เหมาะสมจะตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว นำไปสู่การเกิดอาชญากรรมทางเพศได้
          นอกจากนี้ ยังพบนักศึกษาชายแต่งกายสวมกางเกงปล่อยต่ำกว่าเอว ดูไม่สุภาพ นักศึกษาจะมาอ้างสิทธิส่วนบุคลไม่ได้ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควรจะทบทวนเรื่องการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาอย่างเข้มงวด
          คุณหญิงไขศรี ยังกล่าวว่า จะให้มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องการแต่งกายนักศึกษาหญิง ในปีการศึกษา 2550 สำหรับการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาพบว่า ปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่ เพราะครูเข้ม
 
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP