พ่อแม่ปลูกฝัง-รุ่นพี่ชี้แนะ ดีกว่าบังคับแต่ถูกระเบียบ

      ปัจจุบันนักศึกษามีอยู่กลุ่ม คือ กลุ่มที่แต่งกายถูกระเบียบ กลุ่มซ่าถ้ามีโอกาสและกลุ่มซ่าตลอดชอบใส่เล็ก รัด และสั้น จึงมีคำถามว่าการขอให้สถาบันการศึกษาออกระเบียบให้แต่งกายชุดนักศึกษา พร้อมเจรจาให้ผู้ผลิตไซส์ปกติให้เด็กแต่งตัวไม่โป๊จะใช้ได้ผลหรือไม่ ที่สำคัญหากนักศึกษายังต้องการแต่งกายแบบสั้น รัด ตัวเล็ก ก็ไปขอให้ร้านดัดเสื้อเพิ่ม หรือลดขนาดลงได้อยู่ดี

         ลองไปฟังความเห็นของนักศึกษายุคนี้เขามองเรื่องนี้กันอย่างไร "ก้อย" วัชราภรณ์ หวังยินดีทรัพย์" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์ กล่าวว่า เห็นด้วยที่มีการรณรงค์ให้แต่งชุดนักศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ แต่ไม่ควรนำมาตรการบังคับมาใช้เพราะจะทำได้เฉพาะนักศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น รวมทั้งการของความร่วมมือผู้ผลิตก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเพราะนักศึกษาสามารถไปเพิ่ม หรือลดขนาดได้ตามต้องการ ทางที่ดี ควรไม่ให้ครอบครัวปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กดีกว่า และให้รุ่นพี่และเพื่อนๆนักศึกษาด้วยกันเตือนกันเอง

         "นักศึกษาทุกคนจะมีพี่รหัสน่าจะใช้ตรงนี้แนะนำ ตักเตือนและปลูกฝังร่วมกับครอบครัวเพราะมาตรการบังคับไม่น่าจะได้ผลกับนักศึกษา โดยเฉพาะเอกชนและอาจจะขอความร่วมมือจากอาจารย์ประจำวิชาต่างๆ หรือฝ่ายบริหาร หากพบว่านักศึกษาแต่งกายไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบก็ไม่ต้องอนุญาตให้เดินเข้าชั้นเรียน หรือไม่ให้บริการ" ก้อยกล่าว

         "น้องกวาง" ฟ้ารุ่ง ยุติธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่มีการรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งเครื่องแบบนอกจาก จะมองดูสวยงามเหมาะสมแล้วยังปลอดภัยกับตัวเองอีกด้วย นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้ารัดติ้ว หรือใส่กระโปรงสั้นๆ ก็ดูดีได้ แค่ใส่เสื้อผ้าพอดีๆตัว สะอาดสะอ้าน ก็ดูดีในแบบของตัวเองได้ ขณะที่ ธีรเสฏฐ์ สัมมาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชลธิชา ขุนสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันเดียวกัน กล่าวว่า เห็นด้วยที่มีการรณรงค์ให้แต่งชุดนักศึกษาพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกวินัย การแต่งกายดีทำให้รสนิยมดีตามไปด้วย


        "เครื่องแบบของสถาบันคือสิ่งที่มีเกียรติ และภาคภูมิใจที่สุดของนักศึกษาควรจะแต่งให้ถูกต้องตามระเบียบ กากไม่ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเลือกเรียนในสถาบันที่มีระเบียบให้แต่งชุดนักศึกษา และควรเป็นชุดที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ควรฟิด รัด หรือตัวเล็กเป็นแฟชั่น"ชลธิชากล่าว

         นายชูชาติ ถิ่งวงษ์อินทร์ เจ้าของร้าน DC & Center ย่านอนุสาวรีย์ กล่าวว่า เปิดร้านมา 8 ปีแล้ว เมื่อก่อนจะนิยมกระโปรงเอวสูงยาว เสื้อหลวมๆสั้น แต่สมัยนี้ต้องเสื้อเข้ารูปยาว กระโปรงเอวต่ำ ยิ่งสั้น ยิ่งดี ตามกระแสแฟชั่น การานักร้อง ถ้าจะให้ร้านค้าตัดชุดนักศึกษาให้ยาวกว่าเดิม หรือรักน้อยลงเชื่อว่าทุกร้านให้ความร่วมมือ แต่เชื่อว่าแก้ปัญหาไม่ได้ หากมหาวิทยาลัยปล่อยให้นักศึกษาใส่ชุดตามกระแสแฟชั่นอย่างอิสระ ถ้าต้องข้อบังคับแต่งชุดนักศึกษา อาจแก้ได้แต่ต้องขึ้นอยู่กันนักศึกษาว่า มรสติในการตัดสินใจในสิ่งที่เหมาะสมกับตนเอง เพราะปัจจุบันนักศึกษาหญิงนิยมแต่งกายนักศึกษาตามแฟชั่นมากขึ้นกว่าเดิมเน้นเสื้อเข้ารูปยาว พอดีตัว มีไซส์รอบอกตั้งแต่ 28-46 กระโปรงเอวต่ำ สั้น 14-24 นิ้ว เด็กปี 1 แต่งพอดีตัว มีกลุ่มปี 2-4 บางกลุ่มเท่านั้นที่นุ่งสั้นมากๆ 12 นิ้ว หรือคืบกว่าๆ เสื้อรัดจนกระดุมแถบปริ ด้าน นางกนก วรรณฉันธนะมงคล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพดระเกียรติกล่าวว่า นักเรียนพยาบาลจะมีรุ่นพี่ดูแลกากใครแต่กายผิดระเบียบจะถูกรุ่นพี่เล่นงานเอง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอาจารย์มีวัยใกล้เคียงกับนักศึกษาจึงไม่อยากตักเตือน อยากให้เอาจริงเอาจังในเรื่องนี้หากพูดถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพปัญหาก็เหมือนเดิม

         จะว่าไปแล้วการผลักดันวาระแห่งชาติควรร่วมชุดไปรเวท แฟชั่นเพศที่สองชอบใส่กางเกงหลุดๆ เห็นจีสตริง หรือแฟชั่นเกาะอก ควรจะมีหน่วยงานมาดูแลเฉพาะ หรือให้นักศึกษาดูแลกันเองเพราะตักเตือนกันได้ง่ายกว่า ชี้ให้เห็นว่าจุดที่พอดีของการแต่งกายถูกต้องอยู่ตรงไหน ปรับทัศนคติอาจารย์ให้เห็นความสำคัญ ไม่ใช่เน้นพัฒนาสมองอย่างเดียว จัดค่ายจริยธรรม คุณธรรมให้แก่นักศึกษาปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังบางทีภาพนักศึกษาที่ใส่เล็ก รัดและสั้นอาจจะหมดไปจากสถาบันการศึกษาไทย

 
 
     
     

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
SITEMAP