ผลงานในอดีต
       ผลงานในอดีตของคณะภูพานนั้น ทางผู้จัดทำไม่สามารถหารายละเอียดมาได้มากเท่าไรนัก เพราะไม่มีรูปในอดีตเก็บไว้เท่าที่ควร มีเฉพาะในกลุ่มเพื่อน จึงสรุปได้เพียงว่า คณะภูพานในปีที่แล้ว ขยับขึ้นมาเป็นลำดับที่ 4 ของคะแนนรวมกีฬา
       แต่ทางผู้จัดทำมีรูปในรุ่นเก่าๆมาให้ดูบ้าง พอประมาณ


 
 

SITEMAP