นางสาวภรทิพย์  เส็งดอนไพร (ศิ)
นายศศิน  แก้วเจริญ (คูล)
 
  วันเกิด 8 ตุลาคม 2535
กรุ๊ปเลือด B
สิ่งที่ชอบ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่
สิ่งที่ไม่ชอบ คนที่ชอบดูถูกผู้อื่น
สีที่ชอบ ฟ้า, ขาว
คติพจน ก้าวย่างของความฝันคือหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ
วันเกิด 19 เมษายน 2536
กรุ๊ปเลือด O
สิ่งที่ชอบ หนังสือการ์ตูน น้ำแข็งใส
สิ่งที่ไม่ชอบ คนไม่รักษาคำพูด
สีที่ชอบ เขียว, ขาว
คติพจน์ สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์
E-mail [email protected]
 
 
       
     
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดย คณะจักรี (สีเลือดหมู) ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
       
SITEMAP