นางสาวกัลยาณี เสือเจริญ
ประธานคณะสีภูพิงค์

นายปิยะ ตราชู
ประธานกีฬาฟุตบอล

นางสาวโสภิต ไทยเขียว
ประธานกีฬาวอลเล่ย์บอล

นายเสรี กลั่นแย้ม
ประธานกีฬาตะกร้อ

นางสาววิภาดา เภตรา
ประธานเชียร์ลีดเดอร์

นายพิสิฐ เมาเกตุ
ประธานบาสเกตบอล อัฒจรรย์

นางสาวกาญจนา นันทอินทร์
สวัสดิการ ประธานกรีฑา

นางสาวไพลิน สิงหราช
ประธานลูกทุ่ง

นางสาววาสนา เกิดศักดิ์
ประธานจัดการบอร์ด ลูกทุ่ง

นายวัลลภ วิริยะ
ประธานวิ่งเปรี้ยว

นายอัธฐฎา กุศล
ผู้จัดการเวปไซต์สารสนเทศ
 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปีการศึกษา 2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ 1
SITEMAP