เว็บไซต์ที่เหมือนกับบทเรียนบ้างตอนของ ChaiWBI.com

           ผลงานนี้มีการสร้างต้นฉบับครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 และปรับปรุงตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ในวงการอินเทอร์เน็ต ที่โด่งดังใน "หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม" และได้คว้ารางวัลผลงานนักเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันการประกวดโฮมเพจ TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST ปี 2549 รับโล่เกียรติคุณ เข็มเกียรติยศ เกียรติบัตร เงินรางวัล 100,000 บาทและคอมพิวเตอร์ 1 ชุด มูลค่า 25,000 บาทมาแล้ว

          เว็บไซต์ที่มีเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ และโครงสร้างเว็บไซต์เหมือนกับ ChaiWBI.com หากผลงานบทเรียนของ ChaiWBI ดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทย เราก็ยินดีให้การสนับสนุน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องทำหนังสือขออนุญาตเป็นทางการ จากเจ้าของและหน่วยงานต้นสังกัด คือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และนายชัยมงคล เทพวงษ์ เจ้าของเว็บไซต์ และต้องให้เกียรติอ้างอิงผลงานให้เป็นที่เปิดเผยบนหน้าเว็บเพจ ให้ผู้ใช้ทราบอย่างเปิดเผย
          หน้าเว็บเพจทุกหน้า ที่นำเนื้อหา ข้อมูลจาก http://chaiwbi.com ไปใช้ ต้องระบุอ้างอิง ชื่อ สกุล และ URL เว็บไซต์ต้นฉบับแหล่งข้อมูลเดิมของเจ้าของผลงานไว้ ด้านล่างของหน้าเว็บเพจ ตามตัวอย่าง ดังนี้

ที่มา : ชัยมงคล เทพวงษ์. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม http://chaiwbi.com

chaiwbi.com และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้อนุญาตให้ครู อาจารย์ นำ้้เนื้อหาบางส่วนของ chaiwbi.com ไปใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้

          1.  http://com.knw.ac.th/  ของ นายทัพเทพ คงวิเชียร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เป็นทางการแล้ว  โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องระบุที่มาในการอ้างอิงผลงานให้เป็นที่เปิดเผยบนหน้าเว็บเพจ ให้ผู้ใช้ทราบอย่างเปิดเผยบนหน้าเว็บเพจนั้น  หนังสือขออนุญาตเป็นทางการ  | หนังสืออนุญาต


 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP