เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดี โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนบ้านแก่ง
dvd02.jpg
dvd02.jpg
dvd03.jpg
dvd03.jpg
dvd04.jpg
dvd04.jpg
dvd05.jpg
dvd05.jpg
dvd06.jpg
dvd06.jpg
dvd07.jpg
dvd07.jpg
dvd08.jpg
dvd08.jpg
dvd09.jpg
dvd09.jpg
dvd10.jpg
dvd10.jpg
dvd11.jpg
dvd11.jpg
dvd12.jpg
dvd12.jpg
dvd13.jpg
dvd13.jpg

Page:   1  2  3 
[ Prev ]      [ Next ]
 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP