รางวัลการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552


           รับรางวัลชมเชยการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะรับโล่เกียรติยศ จาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม Gift Voucher จาก สถาบัน NIIT มูลค่า 25,000 บาท ทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท(จาก สสส.) ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยากรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยาเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว


ชมผลงานสื่อที่ส่งเข้าประกวดได้ที่ http://chaiwbi.com/aggie2552/

 

Copyright © 2006-2010, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP