หน้าแรก
ประวัติส่วนตัว
ความใฝ่ฝัน
บ้านของฉัน
 

 

 

    บ้านของฉันไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ชนบทหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านนอกนั่นเอง บ้านของฉันอยู่ที่บ้านหนองแพงพวย
ต.หนองเต่า อ. เก้าเลี้ยว บ้านของฉันจะอยู่ออกมาจากตัวชุมชนนิดหน่อย พื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
ของฉันจะเป็นนาเสียส่วนมากและ จะมีต้นไม้ดอกไม้เยอะจนเพื่อนๆของฉันที่มาบ้านคิดว่าบ้านของฉันอยู่
ในป่าสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปก็ร่มรื่น เย็นสบาย ไม่มีอากาศที่เป็นมลพิษอย่างในเมือง บ้านของฉันอยู่
ห่างจากโรงเรียนประมาณ 29 กิโลเมตร เวลาฉันจะไปโรงเรียนก็จะต้องออกจากบ้านเวลาประมาณ
6.30 น. แล้วจากนั้นก็ขึ้นรถแถวประจำทางไปโรงเรียน จะถึงโรงเรียนเวลาประมาณ 7.30 น.และกลับ
ถึงบ้านประมาณ 16.30 น. และกว่าจะเข้าบ้านได้ก็นานเพราะทางเข้าบ้านของฉันอยู่ไกลจากถนนใหญ่
พอสมควร เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านของฉันอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือ วัดหนองแพงพวย เพราะประตูวัดเด่น
มากใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นภายในวัดก็ร่มรื่นมากแถมยังติดกับโรงเรียนวัดหนองแพงพวยที่ที่ฉัน
เคยเรียนตอนประถม ดังนั้นเวลาเย็นสถานที่ที่นี้จึงเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนรวมถึงเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ที่จะมาเล่นกีฬาที่สนามของโรงเรียนทุกวัน

         ส่วนลักษณะบ้านของฉันคือจะสร้างด้วยปูนเสียส่วนมากอยู่ติดกับบ้านของน้าบริเวณหลังบ้านก็จะมี   สระน้ำ ที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาสามารถตกกินได้ตลอด และพูดถึงคนในครอบครัวของฉันมี
ด้วยกันทั้งหมด 5 คน คือมี คุณตา คุณยาย คุณพ่อ คุณแม่ และตัวฉันเอง ฉันเป็นลูกคนเดียว
ดังนั้นฉันจึงเป็นที่รักของบ้านฉันออกจะเป็นคนเอาแต่ใจเสียหน่อยแต่ครอบครัวของฉันก็ไม่ตามใจฉันอย่าง
ที่ครอบครัวอื่นๆในหมู่บ้านที่เขามีลูกคนเดียวแล้วเขาเลี้ยงดูอย่างตามใจจนบางคนไม่เรียนไปเลยก็มีและถ้า

   ฉันอยากได้สิ่งของใดก็ต้องมีประโยชน์เพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้และถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องเก็บเงินซื้อเอง
คุณพ่อกับคุณแม่ของฉันมีอาชีพทำนา และรับเหมาก่อสร้าง ครอบครัวของฉันอยู่กันด้วยความรัก เพราะ
ไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็จะนำมาปรึกษากันทุกเรื่องและตัวฉันเองก็จะนำเรื่องการเรียนมาบอกเกือบทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีใจหรือเสียใจ บริเวณบ้านของฉันก็มีแต่ญาติๆเพราะบ้านที่ถัดไปก็เป็นบ้านของน้า

   เราอยู่กันแบบเครือญาติไปมาหาสู่กันเป็นประจำ มีกับข้าวหรือของต่างๆก็จะแบ่งให้กันเสมอและช่วงเวลาว่าง
หรือในเวลาตอนเย็นถ้าใครไม่มีธุระอะไรก็จะมานั่งคุยกันที่ลานหน้าบ้านนั่งคุยปรึกษาหารือกันในเรื่องทั่วๆไป
ส่วนมากพวกผู้ใหญ่จะคุยกันเรื่องงานเสียมากกว่า ส่วนพวกน้องๆเด็กเล็กๆก็จะวิ่งเล่นหน้าลานบ้านส่วนฉันก็จะคุย
เรื่องเรียนกับพวกพี่ๆ ฉันคิดว่าบ้านของฉันเป็นที่ที่ฉันอยู่แล้วมีความสุขมากที่สุด

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP