ประวัติส่วนตัว

ประวัติทั่วไป
ชื่อ น.ส.อรวรรณ กาจธัญกรณ์
เกิดวันที่ 23 มีนาคม 2536
อายุ 16 ปี
e-mail  : [email protected]
นิสัยส่วนตัว ฮาเฮ ตลก 
เลือดกรุ๊ป o
งานอดิเรก อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง
อาหารที่ชอบ ชอบทุกอย่างที่กินได้
สีที่ชอบ แดง น้ำเงิน
หนังเรื่องโปรด swing girls ,flower boy
หนังสือที่ชอบ โคนัน สาวแกร่งแรงเกินร้อย f4
นักร้องที่ชอบ super junior ,dong bang shin gi
ความสนใจพิเศษ  ชอบดูการเต้น cover
โทรทัศน์ช่องโปรด bang channel kbs world
รายการโปรด a-port bangroom
สถานที่ที่อยากจะไป กรุงโซล ประเทศเกาหลี
ผู้ชายที่ชอบ kim kibum
คติประจำใจ อย่าเชื่อใจใครมากเกินไป นอกจากตัวเอง
ครอบครัวมี 7 คน

ประวัติการศึกษา
ชั้นอนุบาลเรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เรียนที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-5 เรียนที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

 

 

 

 
 

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800 x 600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP