ภาวะเตี๊ย หรือเคระ เกิดจากร่างกายขาย ฮอร์โมน GH (Growth Hormone) มาตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้การเจริญเติบโตของร่างกายนั้นมีผลน้อย ส่งผลให้ร่างกายเต้ยแคระ แต่ร่างกายก็ยังเป็นสัดส่วนที่ถูกต้องอยู่ รวมถึงความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

        Dwarfism สามารถเกิดได้มากกว่า 200 เงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทางการแพทย์ อาการและลักษณะของdwarfsแต่ละชนิด แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก dwarfism เรียกได้เลยว่า "จำนวนคนน้อยมาก"

        ความไม่สมส่วนของ dwarfism จะถูกกำหนดโดยหนึ่งหรือมากกว่าของสัดส่วนร่างกาย ความ ไม่สมส่วน ขนาดใหญ่หรือเล็กจะเปรียบเทียบกับส่วนที่เหลือของร่างกาย โดยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติโดยเฉพาะที่บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน. ในกรณีที่ผู้เป็น dwarfism ที่มีร่างกายสมส่วน โดยทั่วไปไม่มีการเติบโตปรากฏอย่างชัดเจน. Hypotonia หรือขาดกล้ามเนื้อเป็นธรรมดาใน dwarfs แต่สติปัญญาและอายุขัยมักปกติ.

        ส่วนใหญ่สาเหตุของโรค Dwarfism เกิดจากโรค Achondroplasia กระดูกเติบโตอย่างผิดปกติ ซึ่งเป็นถึง70%ของ ผู้ป่วยโรค Dwarfism แต่ในกรณีของโรค Achondroplasia จะมีรูปร่างที่ไม่สมสัดส่วน ช่วงแขนหรือขาจะดูสั้นๆเล็กๆ เมื่อเทียบกับลำตัว (บริเวณท้อง) โดยมีหัวขนาดใหญ่กว่าปกติและใบหน้าที่มีลักษณะพิเศษ หากร่างกายเกิดความไม่สมส่วน มักจะเกิดจากหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งยีนที่ควบคุมลักษณะหรือความผิดปกติในการพัฒนากระดูกอ่อน การที่ร่างการมนุษย์เกิดการผิดปกติอย่างมาก มักจะมีสาเหตุเกี่ยวกับ ฮอร์โมน เช่น การเจริญเติบโตฮอร์โมนบกพร่องซึ่งรู้จักกันในชื่อของ “Pituitary Dwarfism” ซึ่งการเติบโตที่ผิดปกตินี้เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของ Growth Hormone จากแหล่งที่ผลิตฮอร์โมนชนิดนี้ คือ ต่อม พิธูอิตารี่ ส่วนหน้า หรือเรียกอีกอย่างว่า ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

        ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรค Dwarfism บุคคลที่ความผิดปกติเช่นกระดูกเติบโตผิดปกติ บางครั้งพวกเขาสามารถแก้ไขได้คือการ ศัลยกรรม และบางฮอร์โมนที่ผิดปกติจะสามารถรักษาได้โดยแพทย์แต่ใน กรณีส่วนใหญ่จะมักเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้โรค Dwarfismหายขาด เมื่ออายุยิ่งมากขึ้น ก็ต้องทนรับมือกับโรค Dwarfism อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ภาย ในบ้านจะสามารถช่วยให้ร่างกายในผู้ป่วย Dwarf ทำงานต่างๆได้อย่างปกติ ของหลายกลุ่มมีการสนับสนุนที่จะช่วยให้ ผู้ป่วยโรค Dwarfism รับมือกับความท้าทายต่อหน้าพวกเขาและเพื่อช่วยให้พัฒนาขึ้นไปเพื่อที่จะทำให้พวกเขาสามารถพึ่งตนเองได้

     
           
SITEMAP