:: กลับสู่หน้าหน่วยการเรียน ::
ตัวชี้วัด
สถานที่สำคัญ
วัดเก้าเลี้ยว
ศาลจ้าวเก้าเลี้ยว
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
 

ศาลจ้าวเก้าเลี้ยว

           เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเก้าเลี้ยวส่วนใหญ่เป็นชาวจีนดังนั้นจึงจัดตั้งศาลเจ้าเพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา ของคนที่นับถือ ศาลเจ้าตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำปิง มีที่กว้างขวางและทุกเดือนที่ 3ของทุกปีจะมีประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้า แม่ของคนตลาดเก้าเลี้ยวงานจะมีด้วยกัน2วันวันแรกจะมีงานตอนกลางคืนโดยมีขบวนนางรำและมีเจ้าแม่กวนอิม มีการแห่สิงโต โดยจะแห่ขบวนไปรอบๆตลาดเก้าเลี้ยวและมีการร่วมประมูลของศาลเจ้าและมีมหรสพให้ชมในอำเภอ เก้าเลี้ยวมี2ศาลเจ้าอีกศาลเจ้าหนึ่งชื่อว่าศาลเจ้าหมอเป็นศาลเจ้าเล็กๆอยู่ติดกับตลาดเก้าเลี้ยวมีเนื้อที่ประมาณ 25 ตารางวา เมื่อมีงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ จะมีการมารับเจ้าพ่อและก๋ง จากศาลเจ้าพ่อหมอ โดยมีลักษณะคล้ายเก้าอี้มีทั้งหมด 10องค์เมื่อเสร็จงานแล้วก็จะนำก๋งมาส่ง อีกงานหนึ่งคือครบรอบวันเกิดของก๋งโดยจะมีการทำบุญและมีงิ้วมาแสดง ให้ชมถึง7คืน

ประเพณีในท้องถิ่น
การแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เก้าเลี้ยวช่วงเวลาประมาณปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี (วันขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑ ของจีน)หรือหลังจากการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประมาณ 1สัปดาห์

ความสำคัญ
เป็นงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อเป็นการเคารพสักการะเจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว จัดขึ้นด้วยความเชื่อต่างๆ ที่ชาวเก้าเลี้ยวเชื่อกัน และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเจ้าแม่เก้าเลี้ยว

พิธีกรรม
เจ้าพ่อ ได้ช่วยเหลือโดยการเข้าร่างผู้ที่เป็นร่างทรงและเขียนยันต์หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ฮู้ เผาไฟใส่น้ำ ให้ชาวบ้านดื่มกินเป็นที่อัศจรรย์โรคร้ายหายไป ชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุข ความเจริญยิ่งขึ้นจึงเป็น ที่เลื่องลือกันทั่วไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อดังนั้นชาวเก้าเลี้ยวจึงได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันจัดประเพณี การแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแมเก้าเลี้ยวขึ้นโดยจัดให้มีขบวนแห่เจ้า เป็นขบวนต่างๆเช่นขบวนของเจ้าแม่กวนอิม โดยการคัดเลือกสาวงามที่มีคุณสมบัติให้เป็นตัวแทนของเจ้าแม่กวนอิมขบวนนางฟ้าสาวงามถือธงเด็กหญิงน้อย ๆ หาบกระเช้าดอกไม้การเชิดสิงโต ขบวนอัญเชิญเจ้าและผู้เข้าทรง มีการลุยไฟและขบวนของเจ้าพ่อเก้าเลี้ยว

 

   
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การออกแบบเว็บไซต์กับการพัฒนาชีวิต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP