หน้าแรก
ข้อมุลทั่วไป
บ้านของฉัน
ความใฝ่ฝัน
 

ความใฝ่ฝัน

 

         ตอนดิฉันเป็นเด็กๆ อยากเป็นครู พอโตมาก็อยากเป็นนางพยาบาล แต่ตอนนี้ดิฉันกำลังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แล้วคะ เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตอนที่ดิฉันอยากเป็นหมอหรือนางพยาบาล เพราะว่าถ้าพ่อแม่ของฉันหรือญาติพี่น้องของฉันไม่สบาย  ดิฉันจะได้ดูแลรักษาท่าน แต่สายวิทย์เรียนยากมาก ดิฉันจึงเลือกเรียนสายศิลป์คำนวณตอนที่ดิฉันจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วมาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตอนแรกแม่ของฉันอยากให้เรียนที่โรงเรียนอาชีวศึกษา เรียนการบัญชีแต่ดิฉันไม่อยากเรียน ตอนนี้ดิฉันก็อยู่ ม.5 อายุ 17 แล้วเวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน ดิฉันยังตั้งตัวไม่ทันเลย อีแค่ 2 ปีดิฉันก็จบชั้น ม.6 แล้ว ก็ต้องไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย เรียนให้จบปริญญาตรี จะเรียนเกี่ยวกับสาขาการบัญชี หรือไม่ก็จะศึกษาต่อเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์ ตอนนี้งานทำหายากขึ้นทุก ๆ วัน ส่วนพ่อกับแม่ของดิฉันก็แก่เฒ่าลงทุกๆวัน พ่อแม่ก็ทำงานอาชีพรับจ้างทั่วไป ดิฉันเรียนจบแล้วทำงานก็จะทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ให้ลดน้อยลงบ้าง พ่อแม่กับครอบครัวดิฉันอยู่กัน 5 คนถ้าพ่อแม่ดิฉันส่งเสียดิฉันต่อไม่ไหวแล้ว ดิฉันก็จะกู้ยืมทุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนให้สูง เพื่อจะได้มีงานทำที่ดี และจะได้มีงานทำที่สุจริต ไม่ต้องเบียดเบียนทำให้ใครเดือดร้อน และอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุข

 

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP