ความใฝ่ฝัน

     คือ ตอนเด็กพ่อของฉันก็อยากให้ฉันเป็นครูเป็นพยาบาลเพราะมันเป็นงานที่ดีที่สุดแต่ฉันก็ไม่คิดอย่างนั้น
เพราะฉันไม่ชอบเป็นครูและพยาบาลแต่ตัวฉันฝันอยากเป็นวิศวกรออกแบบบ้านเพราะเป็นงานที่ฉันชอบมาก
เพราะได้ออกแบบบ้านตามที่เราต้องการหรือผู้อื่นต้องการค่ะ

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
="top" bgcolor="FD027E"> 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP