กลุ่มอาชีพ

กลุ่มทอผ้าตีนจก
         สถานที่ตั้ง : เลขที่ 67 หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง ตำบลชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางจันมา สิงห์ทอง โทร : 056 293046
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอตีนจก

กลุ่มทอผ้าบ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง
         สถานที่ตั้ง : 39 หมู่ที่ 10 ต.ชุมตาบง กิ่ง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสีนวล ขาวฟู โทร : 09-5639432
e-mail : [email protected]          ้รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
้ผ้าทอ

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
         สถานที่ตั้ง : เลขที่ 43 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสาวชนิดา ชัยวาสน์ โทร : 09 9264935 e-mail : [email protected]
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มผลิตรองเท้าเด็กเขาจั๊กจั่นหนึ่ง
         สถานที่ตั้ง : 10 หมู่ 10 ตำบลชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสมคิด ศรีโพธิ์ โทร : 09 5654377
e-mail :
         รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
รองเท้าเด็ก

กลุ่มอาชีพทอมือย้อมสีธรรมชาติ
         สถานที่ตั้ง : 197 หมู่ 8 ตำบลชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางเงิน บุษบง
โทร : 056 293002, 09 9613594
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ผ้าพันคอ
s

 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP