แหล่งท่องเที่ยว

ถ้ำเขาจั๊กจั่น
         ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีถ้ำรอบบริเวณเขา จำนวน 30 ถ้ำ บางถ้ำเข้าไปข้างในสามารถทะลุออกอีกถ้ำหนึ่งได้ ซึ่งธรรมชาติได้สร้างความสวยงามไว้ เหมาะที่จะมา ท่องเที่ยวชมความงามในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงจั๊กจั่นร้องมากมายซึ่งได้เป็นชื่อของถ้ำเขาจั๊กจั่นตาม เสียงของแมลงจั๊กจั่นนี้

ทุ่งหินเหิน
         ทุ่งหินเหิน ลักษณะเป็นป่าหินหลายก้อน โดยหินแต่ละก้อนวางซ้อนกัน
โดยใช้ด้ามแหลมเป็นฐานเป็นที่น่าอัศจรรย์มาก อยู่ในหมู่ที่ 4
ตำบลปางสวรรค์ ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กม.

 
   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
SITEMAP