ความเป็นมา

                   ตำบลบ้านมะเกลือ มีประวัติความเป็นมาของตำบล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือตั้งตามชื่อของกำนันคนแรกที่มาปกครองตำบลบ้านมะเกลือ คือ ขุนศรีมะเกลือคราม และตั้งตามลักษณะทางกายภาพ

                  เพราะบริเวณของตำบลบ้านมะเกลือนี้ สมัยแรกมีต้นมะเกลือปกคลุมหนาแน่นมาก จึงเรียกว่า "บ้านมะเกลือ" เมื่อก่อนนั้นตำบลบ้านมะเกลือเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆเท่านั้น มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากเท่าไร

                  บริเวณที่อาศัยอยู่นั้นมีต้นมะเกลือขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก คนที่อาศัยอยู่แถวนั้น และคนที่ผ่านไปมาจึงเรียกหมู่บ้านนั้นว่า "บ้านมะเกลือ"จึงกลายมาเป็นตำบลบ้านมะเกลือในปัจจุบัน


                คำขวัญตำบลบ้านมะเกลือ
                
                ฝรั่งหวาน น้ำตาลขาว สาว ๆ สวย

 

 
   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP