บุคคลดีเด่น

 ประวัติหลวงพ่อพระครูนิวาสธรรมสุนทร
ชาติภูมิ และการศึกษาเบื้องต้น
                 หลวงพ่อพระครูนิวาสธรรมสุนทร มีนามเดิมว่า สุนทร นามสกุล ทัศนัย กำเนิด ณ บ้านสันพิง ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ . ศ . ๒๔๗๘ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด โยมบิดาชื่อ เทียบ ทัศนัย โยมมารดาชื่อ ทัน ทัศนัย มีพี่น้องร่วมอุทร ๑๐ คน เป็นชาย ๗ คน หญิง ๓ คน                  

            หลวงพ่อเป็นบุตรชายคนที่ ๑ เมื่อวัยเยาว์หลวงพ่อได้ติดตามโยมบิดามารดาไปประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงดูน้องๆโดยตลอด เนื่องจากโยมบิดาเป็นชาวอำเภอโพธิ์ทอ จ . อ่างทองจึงมีเหตุให้ต้องย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ จ . อ่างทอง
               

            ระยะหนึ่ง จากนั้นได้ย้ายมาอยู่ ณ บ้านกัลยารัตน์ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงปี พ . ศ . ๒๔๘๕ ได้ย้ายมารประกอบอาชีพ ณ บ้านดงสระบาป ( ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านสระงาม ) ต . บ้านมะเกลือ อ . เมือง จังหวัดนครสวรรค์ และได้ตั้งถิ่นฐานครอบครัวอยู่ ณ นี้นี้มาโดยตลอด

                    พ . ศ . ๒๔๘๙ พระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดนิเวศวุฒาราม ( วัดคลองน้ำโจน ) ได้มาพบ เด็กชายสุนทร ทัศนัย ซึ่งขณะนั้นอายุ ๑๑ ปี แล้วแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ เพราะเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจน จึงต้องติดตามบิดามารดาไปประกอบอาชีพโดยตลอด พระอาจารย์ทาเกิดเมตตาสงสารเด็กชายสุนทร เห็นว่ามีแววเฉลียวฉลาดจึงออกปากขอเด็กชายสุนทร

                       ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดคลองน้ำโจน ( วัดนิเวศวุฒาราม ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโยมบิดามารดา เด็กชายสุนทรได้เข้าเรียนเมื่อ ๑๑ ปี โดยได้พำนักเป็นศิษย์อยู่ ณ วัดคลองน้ำโจน จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ พ . ศ . ๒๔๙๒ ซึ่งถือว่าสูงสุดในย่านนั้น มีความรู้แตกฉานภาษาไทย ใฝ่ในใจในเรื่องประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ต้องพักการศึกษาไว้เท่านั้น กลับไปช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาชีพ ดูแลน้อง ๆ ต่อไป

อุปสมบทและการศึกษาทางธรรม
               หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้ว ได้ลากลับไปช่วยบิดามารดาประกอบสัมมาชีพ จนอายุครบ ๒๐ ปี ตรงกับ พ . ศ . ๒๔๙๙ ได้เข้าอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดท่าพระเจริญพรต ( วัดบ้านมะเกลือ ) ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ . ศ . ๒๔๙๙ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก
             

                โดยมีพระครูนิจิตรธรรมประวุฒิ วัดเขาดินเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประอุปัชฌาย์ พระสมุห์ชื้น วัดเขาดินเหนือ เป็นพระกรรมวาจารย์ พระอธิการบุญช่วย ฉน ? ทสาโน วัดท่าพระเจริญพรต เป็นพระอนุสาวนาจารย์พออุปสมบทเสร็จก็ได้จำพรรษาอยู่ ณ วัดท่าพระเจริญพรตนี้เองด้วยความเป็นผู้มีจิตฝักใฝ่ต่อการศึกษา มาแต่เยาวว์วัย
              
              หลวงพ่อหรือพระภิกษุสุนทร ในสมัยนั้น จึงได้เริ่มค้นคว้าหาตำรับตำราซึ่งหาได้ยากเหลือเกินในขณะนั้น ศึกษาและสอบถามจากท่านผู้รู้ที่พอจะหาได้ พรรษาที่ ๒ ญาติโยมที่อุปการะพระภิกษุสุนทร ได้เห็นความตั้งใจจริงของท่าน ที่จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยจึงพาไปฝากเรียน ณ วัดโพธาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

               แต่จะด้วยวาสนาน้อย หรือประการใดมิอาจทราบ เจ้าอาวาสวัดโพธารามได้ปฏิเสธที่จะรับพระภิกษุสุนทร โดยท่านอ้างว่า “ เป็นพระแล้ง อายุมากแล้ว นักธรรมตรีก็ยังไม่ได้ ไม่ค่อยได้ความ ” จึงเป็นอันแคล้วคลาดจากวัดโพธาราม แต่ด้วยใจที่ใคร่ต่อการศึกษายิ่งนัก ถึงการฝากเรียนของโยมอุปการะคราวนี้ไม่สำเร็จ

             พระภิกษุสุนทรก็ยังตั้งความหวังไว้ในใจที่จะเรียนบาลีเอาดีเป็นมหากับเขาให้ได้ ต่อจากนั้นมาไม่นานได้เดินทางไปขอเรียนที่วัดตลิ่งชัน ( ปัจจุบันชื่อวัดพรหมจริยวาส ) อำเภอเมือง ฯ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้เดินทางมาด้วยตนเอง แต่ก็ต้องผิดหวังเช่นเคยกลับจากวัดตลิ่งชันได้มุ่งมั่นศึกษาด้วยตนเอง

              และได้เข้าสิบนักธรรมชั้นตรีเป็นครั้งแรก ผลปรากฎว่า สอบไม่ผ่าน แต่พระภิกษุสุนทรก็มิเคยท้อใจ พรรษาที่ ๓ คงจะเป็นด้วยบุญกุศลที่เคยสร้างสมไว้แต่ปรางก่อน ได้มีพระภิกษุสองรูปเดินทางมาจำพรรษา ณ วัดท่าพระเจริญพรต คือ พระมหาแก่นจันทร์ ป . ธ . ๕ ชาวมหาสารคาม และพระอาจารย์น้อย ฉิน ? นาลโย น . ธ . เอก

              พระภิกษุสุนทรจึงขอมอบตัวเป็นศิษย์ ขอคำแนะนำสั่งสอนจากอาจารย์ทั้งสองท่าน ผลปรากฎเป็นที่น่าพอใจ พระภิกษุสุนทรสอบนักธรรมจากอาจารย์ทั้งสองท่าน ผลปรากฎเป็นที่น่า พระภิกษุสุนทรสอบนักธรรมตรีได้ แต่อาจารย์ทั้งสองมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา พรรษาที่ ๔ พระภิกษุสุนทร

              ได้รับทราบข่าวอันเป็นมงคลจากเพื่อนพระภิกษุว่า “ มีสำนักเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนนักธรรมบาลี ไม่รังเกียจว่าเป็นพระหรือเณร รับทั้งหมด ” จึงความปีติใจเป็นอย่างยิ่งแก่พระภิกษุสุนทรที่จะได้เรียนบาลีสมดังใจปอง

 

 

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP