ผลิตภัณฑ์ ทองพับกะทิสด บิ๊กบอส
สถานที่ติดต่อ 96/34-36 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางปภัสสร นาคจิตรการ
โทร 056-221417
ปริมาณการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ ขนมโมจิ บิ๊กบอส
สถานที่ติดต่อ
96/34
หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางปภัสสร นาคจิตรการ
โทร 056-221417
ปริมาณการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลากรายบิ๊กบอส
สถานที่ติดต่อ
96/34-36
หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นายธเนศ นาคจิตรการ
โทร 056-221417
ปริมาณการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ ข้าวแตนน้ำแตงโมแม่ทิพย์
สถานที่ติดต่อ
88/8
หมู่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางพันธ์ สุขใจ
โทร 056-330212
ราคาต่อหน่วย 10-25 บาท
ปริมาณการผลิต 15 ก.ก. / วัน

ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย - ญี่ปุ่น
สถานที่ติดต่อ
605/244
หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางสุวีณา มิ่งเมือง
โทร 056-312113
ปริมาณการผลิต 2,000 ชิ้น / เดือน

ผลิตภัณฑ์ เทียนหอม
สถานที่ติดต่อ
หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางจรัญ ปานสุดง
โทร 056-224789
e-mail : [email protected]

ผลิตภัณฑ์ ขนมข้าวแต๋นแตงโม
สถานที่ติดต่อ
88/8
หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางพันธ์ทิพย์ สุขใจ
โทร 056-330212,01-8871341
e-mail : [email protected]

ผลิตภัณฑ์ ข้าวหลาม
สถานที่ติดต่อ
32
หมู่ที่ 3 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
ผู้ประกอบการ นางจรัญ ปานสุด
โทร 056-224789
e-mail : [email protected]

ผลิตภัณฑ์ ยาหม่องดำสูตรโบราณ
สถานที่ติดต่อ
96/20
หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้ประกอบการ นายสุเทพ พึ่งแสง
โทร 01-2848364

ผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นปลากรายสายฝนยู่ยี่
สถานที่ติดต่อ
96/13-14
หมู่ 10 ถนนสายเอเซีย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้ประกอบการ คุณสมศรี เนตรประจักษ์
โทร 056-221604

ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิ บิ๊กบอส
สถานที่ติดต่อ
96/34-36
หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ผู้ประกอบการ คุณปภัสร นาคจิตรการ
โทร 056-221417

 

   
     
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง42202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
SITEMAP