ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ขนมหวาน
        ผลิตภัณฑ์ขนมต่าง ๆ บ้านหนองกระทุ่ม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย มีให้เลือกมากมายหลายชนิด

น้ำมันมะพร้าว
        ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวบ้านบึงหล่ม มีกลิ่นหอม ไม่เป็นไข สะอาด ถูกหลักอนามัย นำมะพร้าวแก่มาคั้นเป็นน้ำกระทิมาเคี่ยวจนได้ที่ และจะได้น้ำมันมะพร้าวที่มีความหอมแล้วบรรจุใส่ขวด งานประดิษฐ์จากผ้า

ม้กวาดดอกหญ้า
       ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดสะอาด แข็งแรง ทนทาน ขนไม่หลุดร่วงง่าย นำดอกหญ้ามาถักกับด้ามไม้ไผ่ จะได้ไม้กวาด

หัตถกรรม-กระเป๋าพลาสติก
       จักรสานพลาสติก

http://www.thaitambon.com/tambon/tprdlist.asp?ID=601101

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP