บุคคลสำคัญ

        หลวงปู่เปลื้อง วัดลาดยาว อายุ107 ปี พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง "หลวงปู่เปลื้อง" วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันสิริอายุ 107 ปี ได้รับฉายาว่า "หลวงปู่ใหญ่ 5 แผ่นดิน"

         ท่านสั่งสมพุทธเวทมานานหลายปี สมัยบรรพชาเป็นสามเณรท่านไปกราบหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท ซึ่งท่านเมตตาเป็นบรมครูใหญ่ฝากวิชาไว้ที่หลวงปู่เปลื้องด้วยบารมีเหลือล้น สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) เป็นพระอุปัชฌาย์

         ได้ร่ำเรียนวิชาสายวัดสุทัศน์ ตั้งแต่ สมเด็จพระสังฆราช (แพ), เจ้าคุณพระศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์) เรียนวิชาสาย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังฯ กับ หลวงปู่ภู วัดอินทร์ จากนั้นมาเรียนวิชาสายนอก จาก หลวงปู่ พวง

          วัดหนองกระโดน ยอดพระเกจิอาจารย์เมืองนครสวรรค์ ที่มีวัตถุมงคลประเภทเหรียญ ราคาเล่นหาเป็นหลักแสน หลวงปู่เปลื้องเป็นยอดปูชนียาจารย์ที่ชาวบ้านนับถือมานานแล้ว ล้วน เรียกว่า "หลวงปู่ใหญ่"

          ไม่มีใครกล้าแม้แต่ทับที่นั่งท่าน วาจาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ท่านไม่เพียงแต่ปลุกเสกอะไรขลังเท่านั้น แค่ท่านจับอะไร ให้พรใครก็ขลังศักดิ์สิทธิ์ อย่างกับคำที่ยอดพระเกจิอาจารย ์

          ยุคปัจจุบันท่านหนึ่งบอกไว้ว่า "ขอแค่หลวงปู่เปลื้องได้จับเท่านั้นแหละ ฉันเสก 3 ปียังขลังไม่เท่าท่านเลย"

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP