ลักษณะภูมิประเทศ

        สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงลาดเอียงจากด้านตะวันตก ไปทางด้านตะวันออกภายในเขตชุมชนมีลำเหมืองธรรมชาติ ผ่านหลายสาย

           สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดและแห้งแล้งอย่างเห็นได้ชัด ในฤดูร้อน ในฤดูฝน ฝนจะตกตลอดฤด และเย็นสบายในฤดูหนาว โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้อากาศแห้ง และบางช่วงอากาศหนาว

   
 
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP